Watertoren Coevorden is te koop!

UPDATE: Inschrijving is gesloten – ingediende plannen worden beoordeeld

Wonen op niveau of een bijzondere B&B beginnen op een ‘hemels’ plekje?

Watertoren Coevorden is te koop!

UPDATE: Inschrijving is gesloten – ingediende plannen worden beoordeeld

Wonen op niveau of een bijzondere B&B beginnen op een ‘hemels’ plekje?

Nieuwe toekomst voor Watertoren Coevorden

De Watertoren Coevorden is gelegen aan de Van Heutszpark en werd gebouwd in 1914. De toren is 32,5 meter hoog en heeft een ijzeren reservoir met een inhoud van 150.000 liter.

De watertoren van Coevorden is gebouwd naar een ontwerp van J.P. Hazeu als onderdeel van het productiestation Dalen voor de centrale waterleiding in dit gebied. De toren met eclectische stijlkenmerken is gebouwd op een markante plek op de voormalige vestingwallen binnen het beschermde stadsgezicht.

Op dit moment heeft de toren geen functie meer in de drinkwatervoorziening.

WMD Drinkwater is eigenaar van deze bijzondere watertoren en wil deze op een maatschappelijk verantwoorde wijze een nieuw leven geven. WMD heeft de verkoop in handen gegeven van BOEI en zoekt dus een nieuwe eigenaar.

Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze procedure en uitgangspunten.

Kenmerken

Bouwjaar
1914

Hoogte
32,5 meter

Inhoud
150.000 liter (150 m3)

Functie
Niet meer in gebruik

Status
Rijksmonument nr. 468592

Ligging
Gelegen in de stadskern van Coevorden

DE HUIDIGE STAAT VAN HET OBJECT

De watertoren heeft een hoge monumentale waarde en is altijd goed onderhouden onder toeziend oog van monumentenzorg.

In 2015 zijn het hout-, schilder- en voegwerk gerepareerd. Ook het stucwerk is destijds onder handen genomen.

De bouwkundige staat van de monumentale watertoren is goed. Bij de herbestemming zal de aandacht voornamelijk op de binnenkant moeten worden gevestigd. Het is onbekend of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Kernwaarden

 • Bouwjaar 1914
 • Hoogte 32,5 meter
 • Inhoud reservoir 150.000 liter (150 m3)
 • Gelegen in de stadskern (beschermd stadsgezicht) van Coevorden
 • Weidse uitzichten vanaf de watertoren
 • Monumentnummer: 468592

De entree van de watertoren is voorzien van glas, waarmee een hal is gecreëerd. Op de begane grond hangen enkele (oude) installaties en een meterkast aan de muur. Onder de entree zit een kelderruimte, deze is via een opening in de vloer te bereiken. Hier bevinden zich nog enkele leidingen. De onderbouw van de toren bestaat voornamelijk uit het trappenhuis. Vijf trappen brengen u naar de lekzolder. Door een smalle doorgang komt u bij de ombouw van de tank. Met een smalle houten trap is het hoogste punt van de watertoren te bereiken. Dit gedeelte ziet er uit als een torentje, waarbij u in de nok van de watertoren kijkt.

POTENTIËLE FUNCTIES

De verschillende functies worden getoetst op een aantal onderwerpen die eerder aan bod zijn gekomen. Denk hierbij aan de omgeving, het ruimtelijk beleid en de mogelijkheden van het object. Aandachtspunten va het gebouw zijn de monumentale waarde en de vorm van de watertoren. Potentiële functies kunnen een hoofd- of nevenfunctie hebben, dit hangt af van de bijdrage die een functie kan leveren.

Bijeenkomst

De watertoren is een populair object en een belangrijk onderdeel van het aangezicht van Coevorden. Een keer per jaar wordt de watertoren opengesteld voor bezoekers. Een functie als uitkijkpunt over de stad, samen met bijvoorbeeld horeca zou een geschikte invulling zijn. Ook kan de watertoren bijvoorbeeld ingezet worden als expositieruimte.

Logies

De watertoren ligt midden in een bestaande woonwijk, nabij het Van Heutszpark en de stadskern. Een prima plek om te verblijven/logeren. Ondanks de ongebruikelijke vorm biedt de watertoren een uitgelezen kans om gasten in een bijzonder uniek object te laten verblijven.

Kantoor

Door de stijgende bedrijvigheid in Coevorden zou de watertoren ook huisvesting kunnen bieden aan een (kleine) onderneming. De watertoren is een markante plek en zal een absolute meerwaarde zijn voor de onderneming die zich er vestigt. De kantoorfunctie past niet binnen het huidige bestemmingsplan, maar in overleg met gemeente Coevorden behoort deze functie wel tot de mogelijkheden.

Vlekkenplan

REFERENTIES HERONTWIKKELING

Bekijk deze website voor meer voorbeelden van herbestemmingsprojecten van de Nederlandse Watertoren Stichting.

VIDEO

Locatie Coevorden

De watertoren van Coevorden is gelegen nabij het ‘Van Heutszpark’. Dit park ligt buiten de stadsgracht aan de noordzijde van de stad. Het park en het noordelijk deel van het centrum vallen onder het beschermd stadsgezicht van Coevorden. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

De watertoren is gelegen in het oude centrum. Het neemt een schitterende positie in op de oude vestigingswerken. De omgeving kenmerkt zich door een groene omgeving van het Heutszpark en het lanensysteem rondom de watertoren.

De gemeente Coevorden telt anno 2019 ongeveer 35.483 inwoners en de stad zelf telt 15.680 inwoners (bron: CBS). Coevorden is een stad met een rijke historie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het centrum. Een groot en gedurfd plan, met als doel: een bruisend stadshart, gekenmerkt door water, historie en gezelligheid.

De regio is aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. In de nabije omgeving zijn veel bossen, open vlaktes en de stad beschikt nog over oude vestingwerken.

Procedure, tijdspad en inschrijven

Inschrijving is gesloten!

Wat verwachten wij van u? Onze uitgangspunten:

 • Duurzaamheid

  Het is wenselijk om het object een duurzame herbestemming te laten verkrijgen.

 • Watertoren intact laten

  Bij deze herbestemming staat een haalbare exploitatie en het, waar mogelijk, intact laten van de watertoren voorop.

 • Status rijksmonument 468592

  Het Rijk wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen. En bovendien het cultureel erfgoed beleefbaar houden. De monumentencommissie en adviseur van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed spelen een rol in de toezegging. Wanneer het gaat om transformatie van een rijksmonument is de gemeente verplicht advies in te winnen bij de monumentencommissie en RCE.

 • Bestemming
  Gemeente Coevorden staat in beginsel positief tegenover het wijzigen van de bestemming van de watertoren. Dit op basis van het winnende plan en zal hier haar medewerking aan verlenen.
 • Parkeren
  Er is een beperkte mogelijkheid tot parkeren op het perceel van de watertoren of in de directe nabijheid. Voor de herbestemming zullen ook de toegankelijkheid en de parkeermogelijkheden onderzocht moeten worden in overleg met de gemeente.

Geïnteresseerden kunnen een bieding en een toekomstplan indienen. De toren gaat naar de partij met het meest haalbare en realistische plan voor verantwoorde herbestemming. Het plan moet binnen drie jaar gerealiseerd kunnen worden.

Bij een kantoor, droomhuis of bed & breakfast denkt u waarschijnlijk niet direct aan het kopen van een watertoren. En toch zou dit unieke object een potentiële locatie kunnen zijn voor uw gewenste exploitatie.

Een watertoren, speciaal ontworpen voor de drinkwatervoorziening, is niet zonder meer geschikt voor het huisvesten van een willekeurige andere functie. De uitdaging is om een plan te ontwikkelen waarbij de nieuwe functie en het karakter van de watertoren elkaar versterken. Dit met het doel om een waardevol industrieel object te behouden. In Nederland kregen tientallen buiten bedrijf gestelde watertorens een andere bestemming. De nieuwe functies lopen uiteen van wooneenheden en kantoren tot expositieruimte of uitkijktoren.

Tijdspad